Kauni kodu hindamise alused

Lennart Mere algatatud traditsioon on juba aastatepikkune ja Viimsis on hindamise alused kujunenud välja eelnevate konkursside läbiviimisel.

Hinnatakse terviklikku ruumimõju, heakorda, haljastust ja väikevorme.

Hindamise komponentideks on:

Terviklik ruumimõju:

ansamblilisus
harmoonilisus või kontrastsus
lahenduse idee originaalsus või seotus kultuuripärandiga
funktsionaalsus
tsoneerimisoskus
koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskus

Heakord

ansamblis olevate hoonete korrastatus
teede seisund ja sobivus

Haljastus ja selle seisund

madalhaljastus
kõrghaljastus

Väikevormid ja nende sobivus

skulptuurid või looduslikud vormid
lipuvarras
piirded ja väravad
väikehooned, lehtlad, mööbel jms
viidada, sildid, reklaam, logod jms.
mänguväljakud
basseinid
välisvalgustus jne.

Märkused:

1. Eelpoolloetletud haljastuse ja väikevormide komponentide olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on tehtud valikute ja vormide kvaliteet ja koosmõju.

2. Juhul, kui õuel puudub lipuvarras, loetakse seda hindamisel miinuseks.

Konkursile võib esitada Viimsi vallas asuvaid aiamaju, individuaalelamuid, reidaelamuid, korteriühistuid, asutusi ja ettevõtteid, kellele ei ole käesoleva aasta jooksul tehtud hoiatusi, ettekirjutusi või rahatrahve Viimsi valla heakorraeeskirjade rikkumise eest. Konkursist ei saa osa võtta eelmise aasta võitjad.

Konkursile võib nominente esitada igal aastal 1. maist 1. septembrini.

Ülevaatetuurid toimuvad 2 korral: mai-juuni ja august-september.

Hindamiskomisjon kinnitatakse maikuus, sinna kuuluvad eksperdid, VEDA  ja Viimsi valla esindajad.