Fred Jüssi seminar

Kui kuulete aknast vaikust, on asi halb. Kui kuulete erinevate lindude häälitsemist, võite rahulikud olla – meie keskonnd kõlbab elamiseks.

Fred Jüssi vestlusringis

Kuulasime Fred Jüssiga erinavete lindude hääli, keda viimsilased peaksid kuulma ja ehk ka ära tundma. Linnuriik on rikas laulude poolest. Ja kui oma lauludest väheks jääb, laenatakse teistelt liikidelt lisa. Nii võib laulurästas meile esitada 30 erinevat hitti 30 autorilt. Kuldnokk piirdub 12 coveriga. Laulavad enamasti isaslinnud, sõnumiks “Mina siin, lahku võõras”. Emaslinnud laulavad aga “Mina siin, tulge poisid”.

Laul võib olla vahest nii vastupandamatu, et ilusa lauluga isase rästasroolinnu bioloogilisi järglasi võib leida 4 erinevas emaslinnu pesast. Üldse on inimese ja looma erinevusi väga keeriline kindlaks teha, pigem leiab sarnasusi. Nii nagu igal liigil, on ka inimesel eksistentsiks 5 vajalikku tingimust: söök, sigimine, hügieen, suhtlemine ja puhkamine. Kui kasvõi üks neist häiritud, muututakse agressiivseks. Ka inimesel algab lapse kasvatamine tegelikult isa valikust. Ka looduses õpetatakse järglasi läbi koostegemise. Ka loomad teevad karjas karjääri ja käituvad vahel ebaratsionaalselt. Nii rändlinnud kui laplased leiavad tee koju hoolimata nähtavusest ja ilmast. Tuleb välja, et põhiline erinevus on hoopis füsioloogiline – ainult inimene saab asetada vastamisi pöidla ja nimetissõrme. See teeb temast osavama tööriistade kasutaja.

Et loodusega harmoonias mõlemale kasulikku sümbioosi jätkata, peame me pisut oma suhtumist pehmemaks muutma ja pisut ka targemaks saama. Kui tahame, et linnud laulaksid, tuleb luua linnusõbralik aed – veesilma ja põõsastega ning kassideta.