Projektid

VEDA daamid on vedanud Viimsi vallas mitut edukat ettevõtmist.

Juba 5. korda valiti Viimsi Aasta Naine.

2009 aasta juunikuus käivitati KOP toel koostöös Rannarahva Muuseumiga Viimsi Taluturg.

2009 aasta detsembrist saavad Viimsi titade vanemad koos sünnitunnistusega “Titade õiguste deklaratsiooni”, millega toetame vanemaid lapse õnneliku kasvukeskkonna loomisel, juhime tähelepanu selle kogu ühiskonda puudutavale tähtsusele. Anname märku, et lapsed on olulised nii perele kui ühiskonnale.  Toetame ja märkame!

2010 aprillikuus alustasime KÜSKi toel projektiga Viimsi Kaunis Kodu, millega soovime suurendada kodukoha inimeste sidusust ühendavate huvide kaudu. Koduaiad on kõiki viimsilasi ühendav teema. Samas haarame kodukaunistamisse ka korrusmajade rahva – ka nende majaümbruse ilu saab vääriliselt märgatud ja hinnatud.